Regulamin 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROGRAM STYPENDIALNY PARTNERSTWA DLA KRAJNY I PAŁUK

 

MŁODY TALENT KRAJNY I PAŁUK”

 

Celem Programu Stypendialnego jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów pochodzących z terenu powiatu nakielskiego.

Stypendia pochodzą ze środków własnych Programu Stypendialnego „Młody Talent Krajny i Pałuk” oraz uwzględniają zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat i osobiste osiągnięcia, co ma swoje odzwierciedlenie w punktacji.

Pomoc udzielana jest w formie świadczeń pieniężnych (stypendiów) wypłacanych kwartalnie zgodnie z kryteriami określonymi poniżej:

  1. Wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019   0 – 1 pkt
  2. Szczególne osiągnięcia kandydata                     0 – 9 pkt

Ocena punktowa wyliczana będzie każdorazowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do poniższego Regulaminu.

 

PLIKI DO POBRANIA

  1. Regulamin Programu Stypendialnego 2019/2020.
  2. Wniosek o wypłatę Stypendium 2019/2020.
  3. Wzór umowy ze Stypendystą 2019/2020.
  4. Regulamin pracy Kapituły.