O organizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program Stypendialny „Młody Talent Krajny i Pałuk” prowadzony od roku 2008 przez - Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. 

Celem programu jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu nakielskiego.

Pomoc udzielana jest w formie świadczeń pieniężnych (stypendiów) zgodnie z obranymi kryteriami.

 

Fundusz „Młody Talent Krajny i Pałuk” jest inicjatywą w pełni społeczną opartą o fundusz stypendialny powstały dzięki indywidualnym wpłatom finansowym osób fizycznych i prawnych oraz przychodom z dorocznego Balu Dobroczynnego „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk”. 

Od 2008 roku w kolejnych edycjach Program wsparł 56 młodych talentów z naszego regionu ułatwiając im start w dorosłe życie poprzez dofinansowanie na rozwój ich pasji i zainteresowań.