Regulamin 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROGRAM STYPENDIALNY PARTNERSTWA DLA KRAJNY I PAŁUK

 

MŁODY TALENT KRAJNY I PAŁUK”

 

Celem programu jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu nakielskiego.

Pomoc udzielana jest w oparciu o środki Funduszu Stypendialnego „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk”  w formie świadczeń pieniężnych (stypendiów) zgodnie z kryteriami określonymi poniżej:

  1. wyniki w nauce (średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium co najmniej 4,0) max 20 pkt.

  2. sytuacja majątkowa (dochód brutto na członka rodziny – średnia za poprzedni rok) max 30 pkt.

  3. szczególne udokumentowane osiągnięcia kandydata (np. laureat konkursu lub olimpiady, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, lub zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności i/ lub organizacji, max 50 pkt.

 

PLIKI DO POBRANIA

  1. Regulamin Programu Stypendialnego 2018/2019.
  2. Wzór umowy ze Stypendystą 2018/2019.
  3. Wniosek o wypłatę Stypendium 2018/2019.
  4. Regulamin pracy Kapituły.
  5. Ogłoszenie 2018