OGŁOSZENIE O NABORZE NA STYPENDIUM 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2020

Rusza nabór na stypendia Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”!

 

Nakło nad Notecią, 09.11.2020 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza szczególnie uzdolnione młode osoby z obszaru powiatu nakielskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego „Młody Talent Krajny i Pałuk”.


Termin składania wniosków: do 4 grudnia 2020 r. roku włącznie (decyduje data wpływu do biura LGD)

 

Sposób składania wniosków:

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium należy przesłać do Biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” wyłącznie drogą e-mail (skan wniosku z podpisami i załącznikami) na adres poczty elektronicznej LGD: partnerstwo.naklo@wp.pl w terminie do 04.12.2020 r. włącznie (decyduje data wpływu na adres e-mail biura LGD).

 

UWAGA: W przypadku odmowy przyznania stypendium złożony wniosek wraz załącznikami nie podlega zwrotowi.

 

Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2020/201 wynosi 14 000 zł.

Wartość pojedynczego stypendium: 2 000 zł (wypłata w 4 kwartalnych ratach)

 

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Programu (do pobrania poniżej).

Informacje dodatkowe udzielane są za pośrednictwem poczty e-mail: parterstwo.naklo@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 607 822 024 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

Do pobrania:

  1. Regulamin Programu Stypendialnego.
  2. Wniosek o wypłatę stypendium.
  3. Umowa o wypłatę stypendium – wzór.
  4. Regulamin pracy Kapituły Programu Stypendialnego.